หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คู้ยายหมี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
นายธงชัย พรมพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“สาธารณูปโภคครบครัน พัฒนาแหล่งน้ำ
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี”
วิสัยทัศน์ อบต.คู้ยายหมี
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
 
แผนงาน
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
 
แผนงาน
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
แผนงาน
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร 72
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
แผนงาน
 
 
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และการขนส่ง
 
แผนงาน
 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
 
แผนงาน
 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มของชุมชน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทร : 038-086-065
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
จำนวนผู้เข้าชม 625,583 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10