หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
นายธงชัย พรมพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“สาธารณูปโภคครบครัน พัฒนาแหล่งน้ำ
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี”
วิสัยทัศน์ อบต.คู้ยายหมี
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
 
แผนงาน
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
 
แผนงาน
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
แผนงาน
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร 72
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
แผนงาน
 
 
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และการขนส่ง
 
แผนงาน
 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
 
แผนงาน
 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มของชุมชน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทร : 038-086-065
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
จำนวนผู้เข้าชม 72,693 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10