หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คู้ยายหมี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
นายธงชัย พรมพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
 
 
 
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยายหมี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ผลการเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี และลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2563 - 31 เมษายน 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ อบต.คู้ยายหมี เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ อบต.คู้ยายหมี เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คำกล่าวเจตจำนงของผู้บริหาร [ 1 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2   
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทร : 038-086-065
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
จำนวนผู้เข้าชม 87,069 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10