หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คู้ยายหมี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
นายธงชัย พรมพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตร และมีการทำการประมงน้ำจืดบ้างเล็กน้อย
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลคู้ยายหมี มีลักษณะเป็นที่เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก เหมาะกับการทำการเกษตร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และสับปะรด
 
ภูมิอากาศ
   
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลคู้ยายหมี เป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
ตำบลคู้ยายหมีมีการจัดงานประเพณี ในวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ วันสงกรานต์, วันลอยกระทง และวันเข้าพรรษา
 
สถาบันและองค์กร
ทางศาสนา
       
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล คู้ยายหมี ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ โดยมีศาสนสถานในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ดังนี้
1. วัด จำนวน 12 แห่ง ดังนี้
  วัดบางพะเนียง   วัดดอนท่านา
  วัดหัวนา   วัดสระไม้แดง
 
  วัดยางแดง วัดวังไทร วัดหนองยาง   วัดท่าม่วง
  วัดอ่างทอง   วัดโพธิ์ทอง   วัดห้วยน้าใส   วัดห้วยกบ
2. สานักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  สำนักสงฆ์อ่างตำผึ้ง   สำนักสงฆ์วัดจันทร์   สำนักสงฆ์ปัญญามณีโชติ
3. สถานปฏิบัติธรรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  สำนักปฏิบัติธรรมพุฒำวัน   สำนักปฏิบัติธรรมญำณโชโต(บึงตำสุข)
4. โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  โบสถ์คริสต์วัดนักบุญอันนา
 
การศึกษาในตำบล
       
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนบางพะเนียง   โรงเรียนวัดดอนท่านา
  โรงเรียนบ้านยางแดง   โรงเรียนบ้านท่าม่วง
  โรงเรียนบ้านท่าม่วง   โรงเรียนห้วยน้ำใส
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41    
       
2. โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   โรงเรียนบ้านหนองยาง
3. โรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนสนามชัยเขต    
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนท่านา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
สถานบริการด้านสาธารณสุขในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ดังนี้
1. โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  โรงพยาบาลสนามชัยเขต
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระไม้แดง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางแดง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเกตุ (เขต อบต.ท่ากระดาน)
3. ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  ศูนย์สุขภาพชุมชนคู้ยายหมี
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
สถานนีตำรวจภูธรสนามชัยเชต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทร : 038-086-065
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
จำนวนผู้เข้าชม 705,489 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10